• Gymnázium Rajec šk. rok 2017/2018

  Táto sekcia je venovaná žiakom prvého ročníka gymnázia. Obsahuje testy s témami z oblasti Mechaniky.

  • 1. Premena základných jednotiek_Rajec_17/18_SSV Test
   Obmedzený Prístup je obmedzený nasledujúcim spôsobom - nie je dostupné, kým nie je splnené: Patríte k Gymnázium Rajec_1.sk._17/18
  • 1. Premena základných jednotiek_Rajec_17/18_BSV Test
   Obmedzený Prístup je obmedzený nasledujúcim spôsobom - nie je dostupné, kým nie je splnené: Patríte k Gymnázium Rajec_2.sk._17/18
  • 2. Premena odvodených jednotiek_Rajec_17/18_SSV Test
   Obmedzený Prístup je obmedzený nasledujúcim spôsobom - nie je dostupné, kým nie je splnené: Patríte k Gymnázium Rajec_1.sk._17/18
  • 2. Premena odvodených jednotiek_Rajec_17/18_BSV Test
   Obmedzený Prístup je obmedzený nasledujúcim spôsobom - nie je dostupné, kým nie je splnené: Patríte k Gymnázium Rajec_2.sk._17/18
  • 3. Meranie a chyby merania_Rajec_17/18_SSV Test
   Obmedzený Prístup je obmedzený nasledujúcim spôsobom - nie je dostupné, kým nie je splnené: Patríte k Gymnázium Rajec_1.sk._17/18
  • 3. Meranie a chyby merania_Rajec_17/18_BSV Test
   Obmedzený Prístup je obmedzený nasledujúcim spôsobom - nie je dostupné, kým nie je splnené: Patríte k Gymnázium Rajec_2.sk._17/18
Gymnázium Párovská v Nitre šk. rok 2017/2018