Prehľad témy

 • Táto sekcia je venovaná žiakom prvého ročníka gymnázia. Obsahuje testy s témami z oblasti Mechaniky.

  • quiz icon
   Test
   1. Premena základných jednotiek_Rajec_17/18_SSV Test
   Prístup je obmedzený nasledujúcim spôsobom - nie je dostupné, kým nie je splnené: Patríte k Gymnázium Rajec_1.sk._17/18
  • quiz icon
   Test
   1. Premena základných jednotiek_Rajec_17/18_BSV Test
   Prístup je obmedzený nasledujúcim spôsobom - nie je dostupné, kým nie je splnené: Patríte k Gymnázium Rajec_2.sk._17/18
  • quiz icon
   Test
   2. Premena odvodených jednotiek_Rajec_17/18_SSV Test
   Prístup je obmedzený nasledujúcim spôsobom - nie je dostupné, kým nie je splnené: Patríte k Gymnázium Rajec_1.sk._17/18
  • quiz icon
   Test
   2. Premena odvodených jednotiek_Rajec_17/18_BSV Test
   Prístup je obmedzený nasledujúcim spôsobom - nie je dostupné, kým nie je splnené: Patríte k Gymnázium Rajec_2.sk._17/18
  • quiz icon
   Test
   3. Meranie a chyby merania_Rajec_17/18_SSV Test
   Prístup je obmedzený nasledujúcim spôsobom - nie je dostupné, kým nie je splnené: Patríte k Gymnázium Rajec_1.sk._17/18
  • quiz icon
   Test
   3. Meranie a chyby merania_Rajec_17/18_BSV Test
   Prístup je obmedzený nasledujúcim spôsobom - nie je dostupné, kým nie je splnené: Patríte k Gymnázium Rajec_2.sk._17/18