Prezentácia

Geöffnet: Streda, 30. jún 2010, 14:00
Fällig: Streda, 7. júl 2010, 14:00
Vytvorte prezentáciu v MS PowerPoint na tému Ochrana životného prostredia.