Prezentácia

Abiertos: Streda, 30 de jún de 2010, 14:00
Pendiente: Streda, 7 de júl de 2010, 14:00
Vytvorte prezentáciu v MS PowerPoint na tému Ochrana životného prostredia.