Prezentácia

Ouvert le : Streda 30 jún 2010, 14:00
À remettre : Streda 7 júl 2010, 14:00
Vytvorte prezentáciu v MS PowerPoint na tému Ochrana životného prostredia.