Prezentácia

Nyitva: 2010. jún 30., Streda, 14:00
Esedékes: 2010. júl 7., Streda, 14:00
Vytvorte prezentáciu v MS PowerPoint na tému Ochrana životného prostredia.