Prezentácia

Opened: Streda, 30 jún 2010, 14:00
Due: Streda, 7 júl 2010, 14:00
Vytvorte prezentáciu v MS PowerPoint na tému Ochrana životného prostredia.