zadanie 1

Geöffnet: Pondelok, 24. január 2011, 10:05
Fällig: Štvrtok, 31. marec 2011, 10:05
v tomto zadaní budete vypracovávať a odovzdávať seminárne práce