zadanie 1

Aperto Pondelok, 24 január 2011, 10:05
Data limite Štvrtok, 31 marec 2011, 10:05
v tomto zadaní budete vypracovávať a odovzdávať seminárne práce