Preštudujte si: Programovací jazyk Pascal

Portál: amos.ukf.sk
Kurz: Programovanie 1
Kniha: Preštudujte si: Programovací jazyk Pascal
Vytlačil(a): Guest user
Dátum: Monday, 10 May 2021, 08:40

Opis

V tejto knihe sa môžete dozvedieť základné charakteristika programovacieho jazyka Pascal, ktorý bol základom vzniku Object Pascalu a vývojového prostredia Delphi

Programovací jazyk Pascal

Programovací jazyk pascal (nazvaný podľa Blaise Pascala) vytvoril profesor informatiky v Zürichu Niklaus Wirth (nar. 1934) s cieľom zabezpečiť vyučovanie systematického programovania. Jeho cieľom bolo vytvoriť programovací jazyk, ktorý by bol kompromisom medzi abstraktnými štruktúrami algoritmov a konkrétnou reprezentáciou spracovávaných údajov v počítači. Skúsenosti, ktoré získal ako vedúci návrhár pri tvorbe iných jazykov (navrhol Algol W, Pascal, Modula, Modula-2, Oberon) zúročil v roku 1971 prvou verziou pascalu, ktorú následne v roku 1974 upravil prakticky do súčasnej podoby. V roku 1981 bola pre pascal vytvorená ISO norma a začal sa uplatňovať najmä na poli vzdelávania.

Najväčší rozmach dosiahli verzie Turbo Pascalu od firmy Borland, ktoré sa pomerne často používajú na stredných školách. Niektoré verzie boli Borlandom uvoľnené na nekomerčné používanie a možno ich získať na ich domovskej stránke zdarma.
Nasledovníkom Turbo Pascalu a obrovským prelomom v programátorskom myslení sa v roku 1995 stalo vývojové prostredie Delphi, ktoré je založené na jazyku Object Pascal. Jeho prínosom je charakteristika označovaná ako RAD (Rapid Application Development), ktorá umožňuje aplikáciu poskladať z malých hotových častí – komponentov. Oklieštené verzie sú na nekomerčné používanie opäť k dispozícii zdarma na webovej stránke tvorcu.


Treba si uvedomiť, že nie je dôležité, ktorý jazyk (či vývojové prostredie) používame na prepis algoritmu do jazyka počítača – dôležité je naučiť sa filozofii programovania.