Krokované programy I.

Portál: amos.ukf.sk
Kurz: Programovanie 1
Kniha: Krokované programy I.
Vytlačil(a): Guest user
Dátum: Piatok, 2 október 2020, 00:43

Euklidov algoritmus

Euklidov algoritmus sa používa na nájdenie NSD dvoch prirodzených čísel. V princípe ide o to, že ak sa dve čísla nerovnajú, budeme od väčšieho odpočítavať menšie dovtedy, kým sa rovnať nebudú. Ak sa na konci čísla rovnajú 1, ide o nesúdeliteľné čísla (NSD=1), inak je NSD číslo, ku ktorému sa program dopracuje.