Zachovanie biodiverzity - rozmanitosti života na našej planéte

11. Biodiverzita ekosystémov alebo aj každý, čo aj mikroskopický organizmus, je dôležitý

Mnohé z prínosov ochrany biodiverzity sú úzko prepojené s často prehliadanými tzv. "službami" poskytovanými jednotlivými ekosystémami. Dokonca aj druhy, ktoré sú mnohokrát zdanlivo nepodstatné, môžu v skutočnosti pri fungovaní a zachovávaní produktivity ekosystému zohrávať kľúčovú úlohu.

V americkom štáte Missouri vedci napr. nedávno zistili, že prítomnosť spevavcov zvyšuje produktivitu miestnych dubových lesov. Prišlo sa na to, že tieto vtáky sa živia hmyzom napádajúcim listy mladých dubov. V ich neprítomnosti bol počet škodlivého hmyzu a strata asimilačných orgánov dvojnásobná.

Dusík, ktorého obsah v pôde je kľúčovým predpokladom zvyšovania produktivity poľnohospodárskych pozemkov, sa v pôde viaže pomocou baktérií (napr. Rhizobium), ktoré žijú na koreňoch bôbovitých rastlín. A napriek tomu, že dusík tvorí 3/4 našej atmosféry, poľnohospodárske plodiny nie sú schopné v plynnej forme dusík absorbovať. Pre absorpciu je nevyhnutná jeho konverzia do formy nitrátov. Tento proces, ktorý je dôsledkom symbiotického spolupôsobenia bôbovitých rastlín a Rhizobium baktérií, sa nazýva fixácia a ročne "zabezpečuje" fixáciu 80 miliónov ton atmosferického dusíka. Len pre zaujímavosť, toto množstvo predstavuje dvojnásobok celkovej priemyselnej produkcie dusíkatých hnojív.

Čo sa týka mikroorganizmov, tieto majú často až neočakávaný vedecký význam, a to vďaka ich schopnosti uskutočňovať rôzne chemické reakcie. Prelomový objav v dejinách genetického inžinierstva, a síce zvládnutie metódy reťazovej reakcie polymerázy používanej na replikáciu DNA, by nebol možný bez objavenia termostabilného enzýmu v baktérii žijúcej v horúcich prameňoch Yellowstonského národného parku.

Z práve uvedených príkladov vyplýva, že aj ochrana z nášho pohľadu možno momentálne bezvýznamných organizmov ekosystému nie je z dlhodobého hľadiska snahou márnou. Človek nikdy nevie...