Kontakty

Site: amos.ukf.sk
Course: amos.ukf.sk
Book: Kontakty
Printed by:
Date: Thursday, 8 December 2022, 12:14 PM

Description

Kontakty na zodpovedných za chod servera

Administrácia a služby portálu
  • Mgr. Martin Drlík, PhD. – lektorovanie a vzdelávanie tvorcov kurzov
  • PaedDr. Jozef Kapusta, PhD. – pomoc pri vytváraní kurzov
  • Mgr. Ján Skalka, PhD. - administrácia portálu, poradenstvo pri tvorbe, informácie pre používateľov
  • PaedDr. Peter Švec – administrácia portálu, vytváranie nových kurzov, vytváranie používateľov do kurzov

Všetky návrhy, pripomienky, nápady, dotazy, sťažnosti a záujem o spoluprácu radi privítame: