Ruské impérium

Vlastnenecká vojna r. 1812

12.(24.) júna 1812 Napoleonovа „Veľká armáda“ začala ťaženie do Ruska («Оте́чественная война́ 1812 года»), pri ktorej ruské velenie (Michail I. Kutuzov) zvolilo taktiku spálenej zeme: po ústupe do vnútra krajiny a nerozhodnej bitke pri Borodine (26.8. (7.9)), sa Napoleonovi podarilo obsadiť Moskvu. Tú zachvátili požiare (dodnes sa vedú spory o ich príčine), Alexander odmietol všetky mierové návrhy, 6.10. sa Napoleon z Moskvy začal sťahovať, pričom bol (útokmi pravidelnej armády i partizánskymi jednotkami) donútený ustupovať cez zničené územie. V januári 1813 vstúpila ruská armáda na územie Poľska a Pruska, zúčastnila sa v „bitke národov“ pri Lipsku (16.-19.10.1813) a v marci 1814 armáda spojencov na čele s A1exandrom I. vstúpila do Paríža.