Preštudujte si: Programovacie jazyky

Popíšeme si v skratke čo sú to programovacie jazyky, aké typy poznáme a fnguje proces zápisu a prekladania programu.

Programovacie jazyky

Vývoj programovacích jazykov

Vyššie programovacie jazyky sú dnes najčastejším prostriedkom na vývoj aplikácií. Sú schopné za aktívnej účasti programátora vyriešiť takmer každý problém. Rovnako ako všetky súčasti počítača sa veľmi rýchlo vyvíjali:

40-te roky 20. storočia - programovanie v strojovom jazyku počítača, ktoré bolo ako časovo tak i intelektuálne vysoko náročné, pretože príkazy vďaka potrebe kódovania a jeho nezrozumiteľnosti často obsahovali chyby.

50-te roky 20. storočia - programovanie v jazyku symbolických adries (assembler), ktorý v roku 1951 vytvoril Grace Hopper. Jednoduchý príkaz vo forme anglického slova alebo jeho skratky (napr. load, store, move, jump a pod.) nahrádzal binárny či hexadecimálny kód definujúci inštrukciu.

1956 - programovací jazyk fortran (FORmula TRANslation) určený primárne na vedecké výpočty,

1958 - programovací jazyk algol (ALGOrithmic Language) predstavoval rozšírenie a zuniverzálnenie fortranu,
     - COBOL (COmmon Business Oriented Language) bol určený na jednoduché výpočty nad väčším množstvom údajov. Uplatnil sa predovšetkým v obchodnej sfére.

1961 - programovací jazyk basic (Beginners All-Purpose Symbolic Instruction Code) predstavoval prvý masovo rozšírený jazyk, ktorý sa v pozmenenej podobe uchoval až do súčasnosti. Veľmi často bol zabudovaný do ROM domácich počítačov.

okolo 1970 - programovací jazyk pascal (pomenovaný po vedcovi Blaise Pascalovi) predstavoval prelom o filozofii programovania a zaviedol pojem štruktúrovaného programovania.

okolo 1980 - programovací jazyk C obsahuje prvky štruktúrovaného a súčasne nízkoúrovňového programovacieho jazyka vďaka čomu poslúžil ako základ pre tvorbu mnohých operačných systémov. Svojou verziou C++ sa postaral o zavedenie a propagáciu objektovo orientovaného programovania.

90-te roky 20. storočia - vývoj komplexnejších verzií jazykov s cieľom využitia nových možností predovšetkým osobných počítačov (grafika, zvuk, multimédiá) - programovanie riadené udalosťami (Visual Basic)

súčasnosť – programovacie jazyky nezávislé na platforme (Java, skriptovacie jazyky – PHP, ASP, programovacie jazyky pre tvorbu aplikácií), .NET platforma