Práca s testom

Na konci každej lekcie sa nachádza tzv. autotest.Autotesty nie sú hodnotené testy, možno ich opakovať neobmedzene kráta máme okamžitú spätnú väzbu o správnosti alebo nesprávnosti našejodpovede. Na konci kurzu sa nachádza záverečný test, ktorého absolvovanie jejednou z podmienok pre absolvovanie celého modulu. Práca s autotestoma testom je rovnaká a jednoduchá. V teste sa nachádzajú otázkys možnosťou odpovede (jednej alebo viacerých) alebo otvorené otázky, doktorých vpisujeme odpoveď. Na vypracovanie je stanovený presne vymedzený čas.

Pri zobrazenom teste máme možnosť zmeniť heslo testu,prezrieť si test a prezrieť si výsledky testu.

Obr. 8 Možnosti práce s testom

Obr. 8 Možnosti práce s testom

Obr. 9 Náhľad testu

Obr. 9 Náhľad testu

V závislosti od nastavenia testu, sa môže stať, jeotázky v teste sú na viacerých stranách. Medzi jednotlivými stranami testusa prepíname buď pomocou Predchádzajúci a Ďalší alebo kliknutím na číslostrany. Po zodpovedaní všetkých otázok klikneme na tlačidlo „Odoslať všetko a ukončiť“.


Obr. 10 Navigácia v teste

Obr. 10 Navigácia v teste

Pri hodnotení testu alebo prezretí výsledkov, je dôležité sizvoliť svoju skupinu. Podrobné odpovede študentov si môžeme pozrieť po kliknutídosiahnutú známku.


Obr. 11 Výsledky testov

Obr. 11 Výsledky testov


Obr. 12 Výsledky konkrétneho testu so správnym výberom a výberom študenta

Obr. 12 Výsledky konkrétneho testu so správnymvýberom a výberom študenta