Mongolské výboje

Začiatkom 13. stor. prenikajú do Zakaukazska a čiernomorských stepí prvé vojenské výpravy Džingischánových vojsk. K prvej zrážke ruských kniežat s Mongolmi dochádza k v roku 1223 na rieke Kalke, ktorá končí porážkou spojených rusko-poloveckých vojsk. V roku 1236 začína vnuk Džingischána – chán Batu – veľké ťaženie na západ: spustošil Povolžské Bulharsko, 1237 – vpadol do Riazanského kniežatstva (dobyl a vypálil Riazaň), 1238 – vyplienil Vladimír, Moskvu a Suzdaľ, v rozhodujúcej bitke na rieke Siti (4.3.1238) zahynulo vladimírske veľkoknieža Jurij Vsevolodovič, v roku 1240 – obľahol a dobyl Kyjev, vtrhol do Haličsko-Volynského kniežatstva, porazil vojská uhorského a na Morave i českého kráľa. Akcie na ruskom území oslabili nápor Tatárov na Európu, po moravskom víťazstve sa vrátili do povolžských stepí, kde pri ústi Volgy založili Saraj ako centrum Zlatej Hordy (1243).