Alexander Nevský

V čase mongolských výbojov z juhovýchodu a východu sa sever ruského územia dostal pod tlak nemeckých a švédskych križiakov. Hlbšiemu prenikaniu križiakov na územie Polockej a Novgorodskej krajiny zabránili víťazstvá novgorodského kniežaťa Alexandra Jaroslaviča – 15.7.1240 pri ústí Nevy porazil švédske vojsko (získal prídomok „Nevský“), 5.4.1242 na zamrznutom Čudskom jazere rozdrvil Rád nemeckých krížových rytierov.