Mikuláš I. (1825-1855)

Za vlády Mikuláša I. dochádza k upevnenie samoderžavia a celkovému zosilneniu policajno-byrokratického aparátu: je vytvorené III. oddelenie cárskej kancelárie (1826), ktoré má za úlohu viesť politické vyšetrovanie, v r. 1836 je pri ňom vytvorená osobitá jednotka žandárov na vyšetrovanie a potláčanie akýchkoľvek antimonarchistických hnutí; štát posilňuje svoju kontrolu aj nad univerzitami – podľa nového univerzitného štatútu (1835) sú tieto podriadené dozorcom učebných oblastí, sú zavedené uniformy, bohoslovie sa stáva povinným predmetom na všetkých fakultách, prístup k vyššiemu vzdelaniu je obmedzený majetkovým cenzom. Akousi štátnou ideológiou sa stáva „teória oficiálnej národnosti“ ministra osvety S. S. Uvarova – „pravoslávie, samoderžavie, národnosť“.