„Zmarené víťazstvo“

V rokoch 1877-1878 vedie Rusko ďalšiu vojnu s Tureckom: na základe San-Stefanského mieru získava Rusko územie pri ústi Dunaja, Turecko muselo uznať nezávislosť Srbska, Čiernej Hory a Rumunska, vzniká Bulharské kniežatstvo. Pod tlakom Anglicka a Rakúska sa na Berlínskom kongrese (1878) závery tohto mieru revidovali: Bosnu a Hercegovinu okupovalo Rakúsko-Uhorsko, Bulharsko bolo rozdelené na dve časti – na severe vzniklo autonómne Bulharské kniežatstvo, juh (Východná Rumélia) ostal časťou Turecka, južná časť ústia Dunaja bola postúpená Rumunsku, Rusku sa vrátila južná Besarábie, Batumi a Kars. V ruskom tábore prevládlo sklamanie zo „zmareného víťazstva“, ktoré sa neskôr prejavilo v ráznom odklone od dovtedajších spojencov v prospech francúzsko-anglického spojenectva.