Tuesday, 7 February 2023, 4:07 PM
Site: amos.ukf.sk
Course: Výberová prednáška VI. (FF/EEP/10)
Glossary: slovník
A

Arpádovci

Prvá dynastia vládnuca v Uhorsku.Vládli do roku 1301.
P

palatín

Jeden z hlavných hodnostárov kráľovského dvora v Uhorsku.