Friday, 19 April 2024, 8:18 PM
Site: amos.ukf.sk
Course: Výberová prednáška VI. (FF/EEP/10)
Glossary: slovník