Friday, 31 March 2023, 7:42 AM
Site: amos.ukf.sk
Course: Výberová prednáška VI. (FF/EEP/10)
Glossary: slovník
A

Arpádovci

Prvá dynastia vládnuca v Uhorsku.Vládli do roku 1301.