Wednesday, 17 April 2024, 12:14 AM
Site: amos.ukf.sk
Course: Výberová prednáška VI. (FF/EEP/10)
Glossary: slovník