Wednesday, 19 June 2024, 1:55 PM
Site: amos.ukf.sk
Course: Výberová prednáška VI. (FF/EEP/10)
Glossary: slovník