Thursday, 29 February 2024, 7:16 PM
Site: amos.ukf.sk
Course: Výberová prednáška VI. (FF/EEP/10)
Glossary: slovník
P

palatín

Jeden z hlavných hodnostárov kráľovského dvora v Uhorsku.