Friday, 31 March 2023, 8:03 AM
Site: amos.ukf.sk
Course: Výberová prednáška VI. (FF/EEP/10)
Glossary: slovník
P

palatín

Jeden z hlavných hodnostárov kráľovského dvora v Uhorsku.