Saturday, 10 June 2023, 9:37 AM
Site: amos.ukf.sk
Course: Výberová prednáška VI. (FF/EEP/10)
Glossary: Slovník