Wednesday, 21 February 2024, 12:46 AM
Site: amos.ukf.sk
Course: Výberová prednáška VI. (FF/EEP/10)
Glossary: Slovník