Tuesday, 21 March 2023, 7:53 PM
Site: amos.ukf.sk
Course: Výberová prednáška VI. (FF/EEP/10)
Glossary: Slovník