Wednesday, 27 September 2023, 6:58 AM
Site: amos.ukf.sk
Course: Výberová prednáška VI. (FF/EEP/10)
Glossary: Slovník