Sobota, 29 január 2022, 5:15
Site: amos.ukf.sk
Course: Výberová prednáška VI. (FF/EEP/10)
Glossary: Slovník