minimálne 90 bodov z testov, spolu viac ako 100 bodov

Juraj Galbavý
Radoslav Košš
Marek Daniš
Michal Mesko
Jaroslav Reichel
Kristián Kádaši
Posledná zmena: Tuesday, 2 August 2011, 05:38