V tejto kategórii sa nachádzajú kurzy určené pre semináre a školenia LMS Moodle v rámci UKF.