•  
      Projekty elektronického vzdelávania na UKF

      Na podporu elektronického vzdelávania v oblastiach priamo nesúvisiacich s výučbou akreditovaných študijných programov poskytuje univerzita e-learningový portál http://amos.ukf.sk. Toto miesto je určené pre e-learningové kurzy orientované na vzdelávanie poslucháčov v rámci rozširujúcich kurzov, v rámci mimouniverzitne zameraných projektov i na poskytovanie materiálov pre ďalších záujemcov o vzdelávanie.

       

Course categories