Odborné minimum tlmočníka a prekladateľa poskytuje uchádzačom o menovanie za tlmočníka a/alebo prekladateľa podľa osobitného predpisu základné poznatky potrebné na výkon tlmočníckej a/alebo prekladateľskej činnosti v zmysle Vyhlášky č. 490/2004 Z. z. Študijný program Odborného minima pozostáva z dvoch častí. V právnej časti (20 hod.) sa účastníci oboznámia so základnými právnymi predpismi upravujúcimi výkon činnosti tlmočníka a prekladateľa a v odbornej časti (12 hod.) si osvoja základné pojmy tlmočníctva prekladateľstva a metodiku výkonu činnosti tlmočníka a prekladateľa. Zároveň budú mať vytvorený priestor na odbornú diskusiu týkajúcu sa praktických otázok oboch úkonov. Po absolvovaní Odborného minima tlmočníka a prekladateľa v plnom rozsahu (32 hodín) získajú účastníci Osvedčenie o absolvovaní.