prehľad dejín kultúry
Cieľom kurzu je oboznámenie študentov s metodickými postupmi, ktorými možno realizovať praktickú aktivitu učiteľa vo vyučovacim procese.
Cieľom kurzu je ....

Cieľom kurzu je oboznámiť študentov študijného programu prekladateľstvo a tlmočníctvo s nominálnymi gramatickými kategóriami.

Cieľ kurzu: priblíženie a objasnenie odbornej terminológie z danej oblasti /teoreticky, prakticky/
The course focuses on main concepts in stylistics, standard language and language varieties, language functions and styles, it focuses on contemporary languge study as well as  historical perspective.

Kurz k teórii a metodológii etnológie

Cieľom kurzu je analyzovať pojem tolerancia.

Spoločenská štrukrúra slobodných kráľovských miest na území dnešného Slovenska v 16- a 17. storočí