Kurz pozostáva z cvičení v zmysle rastu úrovne aplikačnej znalosti riešenia fyzikálnych úloh popísaného pomocou modelu rastu poznatkov opakovaním (Efficacy Norm of Knowledge Increase - ENKI)

Študenti sa cvičia a učia opakovaným riešením úloh vybraného typu a štruktúry, pričom krivka nárastu vedomostí saturuje pri prednastavenom počte opakovaní.