Kurz je prístupný aj pre skratku predmetu KLIS/a1SYNAJ/05. Kurz je určený pre študentov denného aj externého štúdia. Cieľom kurzu je poskytnúť základné vedomosti zo syntaxe anglického jazyka a rozvinúť praktické zručnosti v skladbe vety v anglickom jazyku.