V tejto kategórii sa nachádzajú kurzy určené pre semináre a školenia LMS Moodle v rámci UKF.
Справка по использованию элемента «Поиск курсов»