Справка по использованию элемента «Поиск курсов»

Tu napíšte výstižný a zaujímavý odsek, ktorý vysvetľuje, o čom je tento kurz. Odsek sa zobrazuje iba pri prehľade všetkých kurzov a nemal by byť dlhý usmievavý