Kurz je venovaný základným vlastnostiam postupností a funkcií . Kľúčovou problematikou je limita postupností, konvergencia nekonečných číselných radov, limita funkcie, spojitosť funkcie a vlastnosti spojitých funkcií.