Cieľom kurzu je lepšie pochopiť funkcie Power Pointu a naučiť sa vytvárať prezentácie a jednoduché súťaže v Power Pointe.