Cieľom kurzu je oboznámiť študentov so základmi kombinatoriky, uviesť ich do problematiky kombinatorického počtu a kombinatorického myslenia. Kurz slúži aj ako podklad na získanie dát, ktoré budú porovnávané v dizertačnej práci.