Kurz sa venuje dejinám literatúry od ich počiatkov po koniec renesancie.