Kurz, Metódy sociálnej práce, má za cieľ naučiť študentov využívať a poznať najnovšie a osvedčené metódy využívajúce sa v sociálnej práci