Cieľom kurzu je teoretická a praktická príprava na vyučovanie predmetu literárna výchova v školských zariadeniach orientovaná na konkrétnych autorov a ich tvorbu v rámci osnov gymnázií a stredných škôl.