Cieľom projektu je pripraviť informácie o zložení pôdy, jej vlastnostiach a spôsoboch spracovania (základné, predosevné) so zreteľom na dodržiavanie zásad udržiavania jej vlastností a s cieľom zvýšiť jej úrodnosť. Žiakom sprostredkujeme tiež zásady ochrany pôdy. Súčasťou budú aj pokusy ,na ktorých si žiaci overia svoje vedomosti a prenesú svoje poznatky z teórie do praxe.