Cieľom kurzu je pre budúcich učiteľov fyziky získať základný prehľad o vesmíre a vesmírnych objektoch. Náplňou kurzu je získať prehľad o objektoch a usporiadaní vesmíru, ako aj o jeho vzniku a vývoji (kozmológia, kozmogónia). Postupne sa budeme venovať slnečnej sústave, hviezdam, hviezdnym systémom a štruktúre vesmíru. Dôležitou súčasťou kurzu je oboznámenie sa s pozorovaním oblohy a prístrojmi určenými na výskum kozmu.