Cieľom kurzu je oboznámenie so základnými tendenciami historického vývoja Európy v 20. storočí a klúčovými historickými udalosťami minulého storočia.