Cieľom kurzu je oboznámiť študenta s viacerými aspektmi hudby ako komplexného kultúrneho fenoménu. Hudba a problémy s ňou spojené budú pertraktované z hľadiska teoretických náhľadov viacerých muzikologických subdisciplín: hudobnej akustiky, hudobnej antropológie/etnomuzikológie, hudobnej grafiky, hudobnej teórie a hudobnej historiografie.