Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov o sociálnych aspektoch výchovy a prostredia. Taktiež analyzovať metódy sociálno - pedagogickej pomoci.